Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadosti o zrušenie registrácie humánneho lieku

Štátny Ústav pre kontrolu liečiv

Popis služby

Služba umožní podať Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv žiadosť o zrušenie registrácie humánneho lieku zmysle § 56 ods. 4 písm. k) zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Žiadosti je možné podávať prostredníctvom formulára dostupného na web stránke ŠÚKL v listinnej podobe, ako aj plne elektronicky prostredníctvom formulára zverejneného na Ústrednom portáli verejnej správy (slovensko.sk). Pre elektronické podanie na slovensko.sk je nevyhnutné použiť eID (elektroninký občiansky preukaz) a KEP (Kvalifikovaný Elektronický Podpis). Informácie o službe

Prejsť na službu