Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadostí o prístup k archívnym dokumentom

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba Podávanie žiadostí o prístup k archívnym dokumentom predstavuje vysokú pridanú hodnotu pre občana, pretože umožní z pohodlia domova prostredníctvom personalizovaného prostredia zaslať žiadosť o prístup k archívnym dokumentom, ktoré vypovedajú o sérii životných situácii občana alebo o iných udalostiach. Vybavenie podanej žiadosti môže byť umožnené dvoma spôsobmi: asistovaným výberom požadovaných archívnych dokumentov, ktoré pripravia zamestnanci archívu prostredníctvom aplikačného rozhrania pre zaslanie výsledku vybavenia žiadosti; pozvaním a dohodnutím termínu návštevy žiadateľa. V oboch prípadoch bude vybavenie žiadosti prístupné občanovi elektronicky a bude si ju môcť prezerať zo svojho osobného prostredia. V prípade zaslania elektronických archívnych dokumentov alebo ich kópií si môže vytlačiť. Ideálne by mala byť umožnená tlač archívnych dokumentov, ktoré možno použiť v právnom a legislatívnom konaní. Ak to nebude možné zabezpečiť, budú sa musieť archívne dokumenty dostať k občanovi aj v listinnej osvedčenej podobe napríklad aj cez IOM. Ako príklad vybavenia žiadosti možno uviesť zaslanie osvedčenej kópie potvrdzujúcej dobu zamestnania občana alebo potvrdenie o dosiahnutom stupni jeho vzdelania. Vydanie osvedčenej kópie, výpisu alebo odpisu archívneho dokumentu, spracovanie genealogickej rešerše, prípadne zaslanie digitálnych kópií archívnych dokumentov pre účely historického štúdia je spoplatnené. Pre účely dôchodkového a sociálneho zabezpečenia toto vybavenie nie je spoplatňované. EAS umožní bezplatný prístup k voľne dostupným dokumentom. Občan bude upovedomený o cene takejto služby alebo výške správneho poplatku, ktorý bude musieť uhradiť. Informácie o službe

Prejsť na službu