Ústredný portál verejnej správy

RSS

RSS je skratkou pre "Really Simple Syndication". RSS je špeciálny formát pre zlučovanie správ, obsahu stránok spravodajského charakteru a osobných weblogov. Keď je informácia o každom článku spracovaná do RSS formátu, resp. RSS kanála (RSS feed), je možné tieto informácie prezerať v špecializovanom programe.

Vyberte si oblasť, z ktorej chcete dostávať najnovšie informácie z nasledovných možností: