Ústredný portál verejnej správy

Vydávanie správ NKÚ SR pre verejnosť

Najvyšší kontrolný úrad SR

Popis služby

Služba Vydanie správ pre verejnosť umožňuje automatické generovanie náležitých dokumentov s možnosťou editácie podľa údajov KIS NKÚ SR a správu životného cyklu týchto dokumentov. Správy budú verejne prístupné na portáli.

Prejsť na službu