Ústredný portál verejnej správy

Registrovanie školiacich stredísk v oblasti cestnej dopravy

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Popis služby

Podanie žiadosti o zmenu registrácie školiaceho strediska Informácie o službe

Prejsť na službu