Ústredný portál verejnej správy

Plán technických odstávok

Vážení používatelia,

počas uvedených termínov plánovaných technických odstávok bude ústredný portál www.slovensko.sk nedostupný a nebudú funkčné elektronické služby. Ďakujeme za pochopenie.

Termíny plánovaných technických odstávok na rok 2017:

Dátum Začiatok  Koniec  Plánované aktivity
20. 1. 2017 - 21. 1. 2017 22.00 h. 6.00 h.

 - modul CEP - navýšenie diskovej kapacity a optimalizácia výkonu DB 

26. 1. 2017

0.00 h. 6.00 h.

 - moduly G2G, IAM, eDesk - úpravy funkcionalít, optimalizácia aplikácií a pravidelná technická údržba portálu

16. 2. 2017

0.00 h. 6.00 h.

 - odstávka sa neuskutočnila

16. 3. 2017

0.00 h. 6.00 h.

 - moduly MEP, G2G, CEP, IAM, eDesk - úpravy funkcionalít, optimalizácia aplikácií a pravidelná technická údržba portálu

20. 4. 2017

0.00 h. 6.00 h.

 - moduly IAM, G2G, CEP, MED - úpravy funkcionalít, optimalizácia aplikácií. Definícia nových poskytovateľov služieb

12. 5. 2017 - 13. 5. 2017

22.00 h. 8.00 h.

 - modul IAM - stabilizácia

18. 5. 2017 0.00 h. 6.00 h.

 - odstávka sa neuskutočnila

15. 6. 2017 0.00 h. 6.00 h.

- modulu CEP - nová verzia
- modul eForm - úprava konverzie dátumu
- modul eDesk - úprava prijímania sprav s dlhým predmetom správy v module a úprava vyhľadávania
- modul MED-ED - optimalizácia procesu autorizácie pre väčšie doručované správy
- modul MED-CUET - úprava sťahovania súboru žiadosti o zverejnenie zo stránky vybraného zverejneného dokumentu

1. 7. 2017 0.00 h. 6.00 h.  - proces povinnej aktivácie e-schránok PO zapísaných v ORSR so sídlom na území SR (mimoriadna technická odstávka)
 - nasadzovanie nového dizajnu elektronických schránok
20. 7. 2017 0.00 h. 6.00 h. - odstávka sa neuskutočnila
17. 8. 2017 0.00 h. 6.00 h.

- modul CEP - aktualizácia
- modul eDesk - aktualizácia obsahu notifikácií
- modul MED-ED - optimalizácia procesov zasielania chybových hlášok
- modul G2G - optimalizácia procesov
- Prístupový komponent - úprava titulnej stránky

21. 9. 2017 0.00 h. 6.00 h.  
19. 10. 2017 0.00 h. 6.00 h.  
9. 11. 2017 0.00 h. 6.00 h.  
14. 12. 2017 0.00 h.  6.00 h.  

Poznámka: Uvedené informácie majú informatívny charakter a môžu byť priebežne aktualizované.

Dátum poslednej zmeny: 15. 8. 2017
Dátum zverejnenia: 30. 8. 2016