Ústredný portál verejnej správy

Plán technických odstávok

Vážení používatelia,

počas uvedených termínov plánovaných technických odstávok bude ústredný portál www.slovensko.sk nedostupný a nebudú funkčné elektronické služby. Ďakujeme za pochopenie.

Zoznam výpadkov zaznamenaných na portáli v dôsledku neočakávaných incidentov si môžete spätne pozrieť na stránke data.gov.sk v datasete s názvom „Zoznam výpadkov".

Podrobnosti o pripravovaných technických úpravách sú k dispozícii v Release pláne nasadzovaných zmien na ÚPVS [.pdf, 638 kB] alebo na Partner Framework Portáli (PFP).

Termíny plánovaných technických odstávok v roku 2021:

DátumZačiatokKoniecPlánované aktivity
08. 12. 2021 - 
09. 12. 2021
22.00 h.  4.00 h.  Pravidelná plánovaná technická odstávka
10. 11. 2021 -
11. 11. 2021 
22.00 h.  4.00 h.  Pravidelná plánovaná technická odstávka
13. 10. 2021 -
14. 10. 2021
 22.00 h.  4.00 h.  ÚPVS
 • Modul CEP - Úprava validácie
 • Modul G2G  - Optimalizácia
 • Modul eDesk - Úpravy a konfigurácia
08. 09. 2021 -
09. 09. 2021 
 22.00 h.  4.00 h.  ÚPVS
 • Modul MEP - Nová verzia
 • Modul CEP - Release novej verzie
 • Modul PK - Úpravy a optimalizácia
 • Modul CUET - Úpravy a aktualizácia
 • Modul G2G  - Aktualizácia a konfigurácia
 • Modul eDesk - Úpravy a optimalizácia
28. 08. 2021 -
29. 08. 2021 
 08.00 h.
 08.00 h.

17.45 h. 
12.15 h.

 Mimoriadna technická odstávka
20. 08. 2021   22.25 h.    23.25 h.  Mimoriadne technické práce (pozastavenie spracovania správ)
11. 08. 2021 -
12. 08. 2021
 22.00 h.  4.00 h.   ÚPVS
 • Modul MEP - Nová verzia
 • Modul PK - Úpravy a oprimalizácie
 • Modul MDURZ - Release novej verzie
 • Modul G2G  - Aktualizácia a konfigurácia
 • Modul eNotify - Aktualizácia
14. 07. 2021 -
15. 07. 2021
 22.00 h.  4.00 h.  ÚPVS
 • Modul CEP - Release a optimalizácia
 • Modul MDURZ - Release novej verzie
 • Modul G2G  - Aktualizácia a konfigurácia
 • Modul Auditlog - Optimalizácia
 • Modul eDesk - Optimalizácia a úpravy
09. 06. 2021 -
10. 06. 2021
 22.00 h.  4.00 h.  

ÚPVS

 • Modul MEP - validácia SEPA, STS v tokenoch
 • Modul CEP - nová verzia KEP
 • PK - Môj profil
 • Modul MDU - manifesty
 • Modul CUET - optimalizácia
 • Modul G2G - Message store, G2G Biztalk
 • Modul Číselníky - pridanie error kódu
 • Modul eDesk - optimalizácia
 • Modul IAM - drobné úpravy
 • Modul OST - COS objekty
12. 05. 2021 -
13. 05. 2021
 22.00 h.  4.00 h.  ÚPVS
 • Modul CEP - Release a optimalizácia
 • Modul PK -  Úpravy
 • Modul Antivirus - Úpravy
 • Modul Auditlog - Optimalizácia
 • Modul eDesk - Aktualizácia
 • Modul IAM - Úpravy a optimalizácia
 • Modul Otvrená vláda - Úpravy
14. 04. 2021 -
15. 04. 2021
 22.00 h.  4.00 h.

 ÚPVS

 • Modul MEP - Release novej verzie
 • Modul CEP - Release a optimalizácia
 • Modul MED _ED - Úpravy
 • Modul CUET - Úpravy a optimalizácia
 • Modul G2G  - Aktualizácia a konfigurácia
 • Modul eDesk - Optimalizácia a úpravy
 • Modul eDOV - Úpravy a aktualizácia
 • Modul PK -  Úpravy
 • Modul MDURZ - Release novej verzie
 20. 03. 2021  8.00 h.  14.00 h.

Mimoriadne technické práce (pozastavenie spracovania správ)

 • Biztalk DB
10. 03. 2021 -
11. 03. 2021
 22.00 h.  4.00 h.

 ÚPVS

 • Modul MEP - Release
 • Modul PK - Aktualizácia
 • Modul MDURZ - Release novej verzie
 • Modul CUET - Úpravy a optimalizácia
 • Modul G2G  - Úpravy a optimalizácia
 • Antivírus - Úprava aktualizácie
 • Modul IAM - Úpravy
 • Modul CEP - Release a optimalizácia
10. 02. 2021 -
11. 02. 2021
 22.00 h.  4.00 h.  ÚPVS
 • Modul IAM - Optimalizácia a konfigurácia
 • Prihlasovacia stránka - Nová chybová hláška k eID
 • Modul eDesk - Aktualizácia
 • Modul MED _ED - Úpravy
 • Modul G2G - Aktualizácia a úpravy
 • Modul CEP - Release a optimalizácia
13. 01. 2021 -
14. 01. 2021
 22.00 h.  4.00 h.

ÚPVS

 • Modul IAM - Úpravy a doplnenie údajov CRAC
 • Prihlasovacia stránka - Aktualizácia
 • Modul CEP - Release a optimalizácia
 • Modul eDesk - Optimalizácia
 • Modul Auditlog - Aktualizácia
 • Modul MED _ED - Aktualizácia a optimalizácia
 • Modul eDOV - Úpravy


Termíny plánovaných technických odstávok v roku 2020:

DátumZačiatokKoniecPlánované aktivity
10. 12. 2020  0.00 h.  6.00 h.  

 ÚPVS

 • Modul IAM - doplnenie údajov CRAC
 • Modul G2G - MDURZ - úprava konfigurácie SKTALK
 • Modul MEP - nastavenie payment confirm

 eDOV

 • Modul MOV - tlačidlo generovať 
 • Modul VKŠZ - RVK - požiadavky väčšie ako 30 MB
12. 11. 2020  0.00 h.  6.00 h.  

 ÚPVS

 • Modul eDesk - úprava cache
 • Modul MED -ED - úprava a konfigurácia
 • Modul G2G - Antivir a úprava Biztalk logovania
 • Modul MDURZ - úprava metódy
08. 10. 2020  0.00 h.  6.00 h.  

 ÚPVS

 • Modul CEP - release a optimalizácia
 • Modul MDURZ - úprava verzie
 • Modul IAM - optimalizácia
 • Modul G2G - optimalizácia

 eDOV

 • Modul SPM - antivirus
10. 09. 2020  0.00 h.  6.00 h.  

 ÚPVS

eDOV

21. 08. 2020  22.00 h.  0.00 h.  Mimoriadna technická odstávka
13. 08. 2020  0.00 h.  6.00 h.    Pravidelná plánovaná technická odstávka - odstávka sa neuskutočnila
08. 08. 2020  8.00 h. 20.00 h.  Optimalizácia - mimoriadna technická odstávka
09. 07. 2020 0.00 h.  6.00 h.  
 • Modul eDesk 
 • Modul CEP - release
 • Modul MED - optimalizácia
10. 06. 2020 - 11. 06. 2020 22.00 h.  6.00 h. 
 • Modul IAM  - úpravy
 • Modul G2G - optimalizácie
 • Modul CEP - release
 • Modul PK - úpravy
 • Modul MEF - vizualizácie formulárov
 • Modul MED - optimalizácie 
28. 05. 2020      Pravidelná plánovaná technická odstávka - odstávka sa neuskutočnila
26. 05. 2020 22.00 h. 0.00 h.
 • infraštruktúrne práce - mimoriadna technická odstávka
16. 05. 2020 - 17. 05. 2020 8.00 h. 23.59 h.
 • Optimalizácia - mimoriadna technická odstávka
14. 05. 2020  0.00 h.  6.00 h.    Pravidelná plánovaná technická odstávka - presunutá na 28. 05. 2020
30. 04. 2020 - 01. 05. 2020 22.00 h.  2.00 h. 
 • infraštruktúrne práce - mimoriadna technická odstávka
09. 04. 2020  0.00 h. 6.00 h.  
 • Modul CEP - release nových verzií, optimalizácie
 • Modul IAM - úpravy
 • Modul G2G - sekčný upgrade
 • Modul eDesk - optimalizácie
11. 03. 2020 - 12. 03. 2020 22.00 h.  7.00 h. 
 • Modul CEP - release
 • Modul eDesk - optimalizácie
 • Modul G2G - optimalizácia
 • Modul MED - úpravy
 • Modul CUET - nové verzie
 • Modul IAM - úpravy
 • Modul PK - úpravy
13. 02. 2020 0.00 h.  6.00 h. 
30. 01. 2020  22.00 h.  23.00 h.  Mimoriadna technická odstávka
 • G2G databáza - pozastavené iba spracovanie
  správ, portál, prihlasovanie a schránky dostupné
16. 01. 2020 0.00 h. 6.00 h. 
 • Modul CEP - release nových verzií
 • Modul PK - aktualizácia dizajnu hlášok
 • Modul CUET 
 • Modul MDURZ - pridanie funkcie 
 • Modul eDesk - aktualizácia
 • Modul IAM  

 

Termíny plánovaných technických odstávok v roku 2019:

DátumZačiatokKoniecPlánované aktivity
12. 12. 2019 0.00 h. 6.00 h.  Pravidelná plánovaná technická odstávka
06. 12. 2019 - 08. 12. 2019 22.00 h. 0.00 h. Optimalizácia - mimoriadna technická odstávka
14. 11. 2019 0.00 h. 6.00 h. 
 • Modul IAM - opravy, nové metódy
 • Modul MEP - release novej verzie pre testovacie prostredie
 • Modul MED - opravy
 • Modul eForm - aktualizácia
 • Modul CEP - release novej verzie
 • Modul PK - korekcie textov
 • Mosul eDesk - úpravy 
10. 10. 2019 0.00 h. 6.00 h. 
 • Modul IAM - opravy, optimalizácie
 • Modul MED - preklady, opravy, zmeny verzií niektorých formulárov
 • Modul CEP - opravy, nové verzie komponentov
 • Modul MOD - úprava notifikácií
 • Modul PK - úprava sekcie Profil, opravy
12. 09. 2019 0.00 h. 6.00 h. 
18. 08. 2019 8.00 h. 18.00 h.

ÚPVS:

 • Modul G2G - opravy a optimalizácie
 • Modul MEP - podpora pre SEPA formuláre, úpravy
 • Modul eDesk - redizajn, opravy, optimalizácie
 • Modul MDURZ - release
 • Modul IAM - optimalizácia
 • Modul MDS - oprava
15. 08. 2019 0.00 h. 6.00 h.   Odstávka sa neuskutočnila
09. 08. 2019 22.00 h. 0.00 h.
 • Modul CEP (mimoriadna technická odstávka)
11. 07. 2019 0.00 h. 6.00 h. 
03. 07. 2019 0.00 h. 1.00 h.
 • Modul IAM (mimoriadna technická odstávka)
15. 06 2019 - 16. 06. 2019 8.00 h. 24.00 h.           
 • Modul CEP - release
 • Modul eDesk - aktualizácie, oprava prepočítavania veľkosti priečinka, optimalizácia kontroly
 • Modul MDURZ - opravy
 • Modul G2G - inštalácia novej verzie výstupného nárazníka
31. 05. 2019 - 01. 06. 2019 22.00 h. 3.00 h.
 • Modul MED - opravy, release
 • Modul MEP - nasadenie novej verzie
 • Modul IAM
18. 05. 2019 - 19. 05. 2019 20.00 h. 4.00 h.
 • odstávka sa neuskutočnila
16. 05. 2019 0.00 h. 6.00 h.
 • odstávka sa neuskutočnila
11. 04. 2019 0.00 h. 6.00 h.
 • Modul IAM - pridanie kapacít a optimalizácia výkonu
 • Modul MED – oprava chýb, pridanie filtrovania, pridanie úvodzoviek do subjektu správy
 • Modul G2G - Inštalácia G2G Biztalk komponentov
22. 03. 2019 0.00 h. 1.00 h.
 • Modul eDOV, eKolok a ÚPVS (mimoriadna technická odstávka)
14. 03. 2019 0.00 h. 6.00 h.
 • Modul G2G - optimalizácia
02. 03. 2019 - 03. 03. 2019 10.00 h. 1.00 h.
 • infraštruktúrne práce (mimoriadna technická odstávka)
14. 02. 2019 0.00 h. 5.00 h.
 • optimalizácie portálu, modul VKŠZ, modul SPM, modul IAM , modul MED -CUD (mimoriadna technická odstávka)
08. 02. 2019 - 11. 02. 2019  22.30 h. 6.00 h.
 • infraštruktúrne práce z dôvodu optimalizácie portálu (mimoriadna technická odstávka)
07. 02. 2019 0.00 h. 6.00 h.
 • odstávka sa neuskutočnila
31. 01. 2019 0.00 h. 4.00 h. Odstávka sa neuskutočnila

Nasadzované zmeny, ktoré sa uskutočnili bez obmedzenia práce s portálom:
 • Modul IAM - úprava URI, zastupovaní
 • Modul eNotify - oprava pri spracovaní SKTalk správy
 • Modul MED - oprava reportingu CÚD, release balíček ÚPVS 
10. 01. 2019     0.00 h. 6.00 h.     
 • Modul eDesk - pridanie tlačidla
 • Modul MDURZ - optimalizácia, update jednotlivých verzií              

 

Termíny plánovaných technických odstávok v roku 2018:

DátumZačiatokKoniecPlánované aktivity
31. 12. 2018 8.00 h. 20.00 h.
 • Prechod NASES ako prevádzkovateľa Ústredného portálu verejnej správy spod ÚVSR pod ÚPVII s účinnosťou od 1. januára 2019 (mimoriadna odstávka)
19. 12. 2018 22.00 h. 22.30 h.
 • Modul CEP - release CEP (mimoriadna technická odstávka)
13. 12. 2018 0.00 h. 6.00 h.
 • Modul eDesk - nová služba EKR pre IOM, optimalizácia, úpravy
 • Modul G2G - inštalácia Biztalk komponentov, aplikácia na vytvorenie SKTalk správ pre CEP doručenky, nastavenie LS tried
 • Modul MED - reporting, nevalidné SKTalk (CÚD)
 • Modul MOV -PFP - tlačidlo späť (oprava)
 • Modul ITMS - tlačidlo späť (oprava)
30. 11. 2018 - 1. 12. 2018 22.00 h. 2.00 h.
 • modul eDesk - zvýšenie kapacity (mimoriadna technická odstávka)

15. 11. 2018

0.00 h. 6.00 h.
 • Modul IAM - nový dizajn prihlasovacej stránky a FormSign
 • Modul G2G - inštalácia Biztalk komponentov
 • Modul MED - konfigurácia podporovaných podpisov ASiC
 • Modul eNotify - spracovanie SKTalk
 • Modul MOD - vyhľadávanie organizácií bez diakritiky
 • Modul CEP
 • Modul PK - úpravy
 • Modul MOV - nasadenie knižníc a metadát
25. 10. 2018 0.00 h. 6.00 h.
 • Modul CEP - release CEP
 • Modul Lokátor služieb - patch
 • Modul G2G - inštalácia Biztalk komponentov
 • Modul eDesk
18. 10. 2018 0.00 h 6.00 h.
 • odstávka sa neuskutočnila
22. 9. 2018  8.00 h. 20.00 h.
 • Modul CEP - release CEP
 • Modul MED - CR úprava dátumu ukončenia úložnej lehoty, CR 305 MED -ED, MED -ED Error code, release balíček
 • Modul G2G - inštalácia G2G Biztalk komponentov, inštalácia novej vstupnej verzie vstupného nárazníka, konfigurácia G2G parametra, CUD
 • Model eDesk 
 • Modul PK  
14. 9. 2018 - 15. 9. 2018 22.00 h.  6.00 h.
 • odstávka sa neuskutočnila
31. 8. 2018 - 1. 9. 2018 22.00 h.  8.00 h. 
 • modul IAM - technologický upgrade (mimoriadna technická odstávka)

16. 8. 2018

0.00 h. 6.00 h.
 • modul CEP - release CEP
 • modul G2G - úpravy DataCollection, doplnenia komponentov
 • modul eForm - opravy
 • modul PK - inštalácia novej verzie služieb
 • modul VKŠZ - oprava
 • modul MOD - úprava textácie
 • modul SPM - release

10. 8. 2018

0.00 h. 2.00 h.
 • modul eDesk - optimalizácia (mimoriadna technická odstávka)

19. 7. 2018

0.00 h. 6.00 h.
 • modul CEP - informatívne overenie, D.Signer, synchronizácia s MEF
 • modul G2G - inštalácia novej verzie PospAdmin, Biztalk komponentov
 • modul MED -CUET - nové formuláre, doplnenie zobrazenia nových hodnôt

14. 7. 2018

0.00 h. 2.00 h.
 • mimoriadna technická odstávka (performance testovanie jedného z modulov)
14. 6. 2018 0.00 h. 6.00 h.
 • modul CEP - (release CEP )
 • modul G2G - inštalácia novej verzie výstupného nárazníka, inštalácia novej verzie vstupného nárazníka
 • modul MOV - opravy
16. 5. 2018 - 17. 5. 2018 0.00 h. 6.00 h.
 • modul PK - inštalácia e-služieb, zásuvný modul IAM
 • modul CEP - nasadzovanie nových verzií
 • moduly eForm, IAM - optimalizácie, úpravy
 • moduly eDesk, eDOV, VKŠZ, MOD - opravy, optimalizácie
 • modul G2G - inštalácia novej verzie nárazníkov, inštalácia Biztalk komponentov
18. 4. 2018 - 19. 4. 2018 22.00 h. 6.00 h.
 • modul CEP - optimalizácia, opravy
 • modul eForm - úpravy
 • modul G2G - inštalácia novej verzie nárazníkov a BizTalk komponentov
 • modul IAM - optimalizácia prihlasovacej schránky
14. 4. 2018 - 15. 4.
2018
22.00 h. 6.00 h. 
 • modul eDesk - optimalizácia a indexovanie (mimoriadna technická odstávka)
11. 4. 2018 22.00 h. 23.00 h.
 • modul eDesk - technické práce súvisiace so zväčšením kapacity disku pre databázu (mimoriadna technická odstávka)
15. 3. 2018 0.00 h. 6.00 h.
 • modul G2G (inštalácia novej verzie PospAdmin, novej verzie nárazníkov, inštalácia G2G BizTalk komponentov),
 • modul eForm,
 • modul CEP (release CEP ),
 • modul MDURZ,
 • modul IAM ,
 • moduly SPM-AGS , MCK, MPT, SPR (optimalizácie, úpravy)
23. 2. 2018 - 24. 2.
2018
0.00 h. 6.00 h.
 • modul G2G (mimoriadna technická odstávka)
21. 2. 2018 - 22. 2.
2018
0.00 h. 6.00 h.
 • modul IAM - úpravy
 • eDesk (kompletný redizajn, hromadné preberanie doručeniek),
 • modul CEP - kontrola prítomnosti podpisu a nepodpísaného objektu
 • modul CUET - optimalizácia indexov
15. 2. 2018 0.00 h. 6.00 h.
 • odstávka sa neuskutočnila
9. 2. 2018 - 10. 2. 2018 23.55 h. 4.55 h.
 • modul eDesk (mimoriadna technická odstávka)
2. 2. 2018 23.00 h. 23.30 h.
 • modul IAM (mimoriadna technická odstávka)
1. 2. 2018 0.00 h. 6.00 h.
 • modul G2G -  zapnutie podpisovania doručeniek z MED
 • modul CEP - aktualizácia, optimalizácia procesov, úprava odpodpísania
 • modul IAM - optimalizácia prihlasovania a webových služieb
 • modul MED - úpravy
 • modul eDesk - optimalizácia používania schránok
25. 1. 2018 0.00 h. 6.00 h.
 • odstávka sa neuskutočnila
5. 1. 2018 - 6. 1. 2018 22.00 h. 17.15 h.
 • optimalizácia procesov (mimoriadna technická odstávka)

 

Termíny plánovaných technických odstávok v roku 2017:

DátumZačiatokKoniecPlánované aktivity
14. 12. 2017 0.00 h.  6.00 h.  

 Nasadzovanie IP pre UPVS a eDOV:

 • ÚPVS - optimalizácia CEP , eDeskMED _ED, Číselníky, G2G  
 • eDOV- optimalizácia MOV (modul otvorenej vlády), SPM (spoločné moduly)

23. 11. 2017

23.00 h. 23.20 h.
 • optimalizácia modulu IAM (konfiguračné parametre prihlasovacej stránky)

9. 11. 2017

0.00 h. 6.00 h.
 • moduly eDesk, IAM , G2G , CEP - úpravy funkcionalít, optimalizácia aplikácií, inštalácia nových verzií
 • Môj profil - zmena textu

18. 10. 2017 - 19. 10. 2017

22.00 h. 6.00 h.
 • moduly eDesk, CEP , Číselníky, MDURZ, MED ED, G2G - úpravy funkcionalít, optimalizácia aplikácií, inštalácia nových verzií

30. 9. 2017

23.00 h. 0.00 h.
 • modul IAM (mimoriadna technická odstávka)

21. 9. 2017

0.00 h. 6.00 h.
 • odstávka sa neuskutočnila

15. 9. 2017 - 16. 9. 2017

22.00 h. 23.30 h. 
 • optimalizovanie prevádzky message boxov (mimoriadna odstávka)
17. 8. 2017 0.00 h. 6.00 h.
 • modul CEP - aktualizácia
 • modul eDesk - aktualizácia obsahu notifikácií
 • modul MED -ED - optimalizácia procesov zasielania chybových hlášok
 • modul G2G - optimalizácia procesov
 • Prístupový komponent - úprava titulnej stránky
20. 7. 2017 0.00 h. 6.00 h.  
 • odstávka sa neuskutočnila
1. 7. 2017 0.00 h. 6.00 h.  
 • proces povinnej aktivácie e-schránok PO zapísaných v ORSR so sídlom na území SR (mimoriadna technická odstávka)
 • nasadzovanie nového dizajnu elektronických schránok
15. 6. 2017 0.00 h. 6.00 h.
 • modulu CEP - nová verzia
 • modul eForm - úprava konverzie dátumu
 • modul eDesk - úprava prijímania sprav s dlhým predmetom správy v module a úprava vyhľadávania
 • modul MED -ED - optimalizácia procesu autorizácie pre väčšie doručované správy
 • modul MED -CUET - úprava sťahovania súboru žiadosti o zverejnenie zo stránky vybraného zverejneného dokumentu
18. 5. 2017 0.00 h. 6.00 h.
 • odstávka sa neuskutočnila
12. 5. 2017 - 13. 5. 2017 22.00 h. 8.00 h.
 • modul IAM - stabilizácia
20. 4. 2017 0.00 h. 6.00 h.
 • moduly IAM , G2G , CEP , MED - úpravy funkcionalít, optimalizácia aplikácií. Definícia nových poskytovateľov služieb
16. 3. 2017 0.00 h. 6.00 h.
 • moduly MEP , G2G , CEP , IAM , eDesk - úpravy funkcionalít, optimalizácia aplikácií a pravidelná technická údržba portálu
16. 2. 2017 0.00 h. 6.00 h.
 • odstávka sa neuskutočnila
26. 1. 2017 0.00 h.  6.00 h.
 • moduly G2G , IAM , eDesk - úpravy funkcionalít, optimalizácia aplikácií a pravidelná technická údržba portálu
20. 1. 2017 - 21. 1. 2017 22.00 h. 6.00 h.
 • modul CEP - navýšenie diskovej kapacity a optimalizácia výkonu DB

Poznámka: Uvedené informácie majú informatívny charakter a môžu byť priebežne aktualizované.Dátum poslednej zmeny: 27. 10. 2021
Dátum zverejnenia: 30. 8. 2016