Ústredný portál verejnej správy

Plán technických odstávok

Vážení používatelia,

počas uvedených termínov plánovaných technických odstávok bude ústredný portál www.slovensko.sk nedostupný a nebudú funkčné elektronické služby. Ďakujeme za pochopenie.

Termíny plánovaných technických odstávok na rok 2017:

Dátum Začiatok  Koniec  Plánované aktivity
20. 1. 2017 - 21. 1. 2017 22.00 h. 6.00 h. - modul CEP - navýšenie diskovej kapacity a optimalizácia výkonu DB 
26. 1. 2017 0.00 h. 6.00 h.  -moduly G2G, IAM, eDesk - úpravy funkcionalít, optimalizácia aplikácií a pravidelná technická údržba portálu
16. 2. 2017 0.00 h. 6.00 h.  - odstávka sa neuskutočnila
16. 3. 2017 0.00 h. 6.00 h.  - moduly MEP, G2G, CEP, IAM, eDesk - úpravy funkcionalít, optimalizácia aplikácií a pravidelná technická údržba portálu
20. 4. 2017 0.00 h. 6.00 h.  - moduly IAM, G2G, CEP, MED - úpravy funkcionalít, optimalizácia aplikácií. Definícia nových poskytovateľov služieb
12. 5. 2017 - 13. 5. 2017 22.00 h. 8.00 h.  - modul IAM - stabilizácia
18. 5. 2017 0.00 h. 6.00 h.  - neuskutočnila sa
15. 6. 2017 0.00 h. 6.00 h.  

Poznámka: Uvedené informácie majú informatívny charakter a môžu byť priebežne aktualizované.

Dátum poslednej zmeny: 18. 5. 2017
Dátum zverejnenia: 30. 8. 2016