Ústredný portál verejnej správy

Plán technických odstávok

Vážení používatelia,

počas uvedených termínov plánovaných technických odstávok bude ústredný portál www.slovensko.sk nedostupný a nebudú funkčné elektronické služby. Ďakujeme za pochopenie.

Termíny plánovaných technických odstávok na rok 2018:

Dátum Začiatok Koniec Plánované aktivity
13. 12. 2018 0.00 h. 6.00 h.  

15. 11. 2018

0.00 h. 6.00 h.  
25. 10. 2018 0.00 h. 6.00 h.
 • Modul CEP - release CEP
 • Modul IAM - nový dizajn prihlasovacej stránky
 • Modul Lokátor služieb - patch
 • Modul G2G - inštalácia Biztalk komponentov
 • Modul eDesk
18. 10. 2018 0.00 h 6.00 h.
 • odstávka sa neuskutoční
22. 9. 2018  8.00 h. 20.00 h.
 • Modul CEP - release CEP
 • Modul MED - CR úprava dátumu ukončenia úložnej lehoty, CR 305 MED-ED, MED-ED Error code, release balíček
 • Modul G2G - inštalácia G2G Biztalk komponentov, inštalácia novej vstupnej verzie vstupného nárazníka, konfigurácia G2G parametra, CUD
 • Model eDesk 
 • Modul PK 
14. 9. 2018 - 15. 9. 2018  22.00 h.   6.00 h.
 • odstávka sa neuskutočnila
31. 8. 2018 - 1. 9. 2018 22.00 h.  8.00 h. 
 •  modul IAM - technologický upgrade (mimoriadna technická odstávka)

16. 8. 2018

0.00 h. 6.00 h.
 • modul CEP - release CEP
 • modul G2G - úpravy DataCollection, doplnenia komponentov
 • modul eForm - opravy
 • modul PK - inštalácia novej verzie služieb
 • modul VKSŽ - oprava
 • modul MOD - úprava textácie
 • modul SPM - release

10. 8. 2018

0.00 h. 2.00 h.
 • modul eDesk - optimalizácia (mimoriadna technická odstávka)

19. 7. 2018

0.00 h. 6.00 h.
 • modul CEP - informatívne overenie, D.Signer, synchronizácia s MEF
 • modul G2G - inštalácia novej verzie PospAdmin, Biztalk komponentov
 • modul MED-CUET - nové formuláre, doplnenie zobrazenia nových hodnôt

14. 7. 2018

0.00 h. 2.00 h.
 • mimoriadna technická odstávka (performance testovanie jedného z modulov)
14. 6. 2018 0.00 h. 6.00 h.
 • modul CEP - (release CEP)
 • modul G2G - inštalácia novej verzie výstupného nárazníka, inštalácia novej verzie vstupného nárazníka
 • modul MOV - opravy
16. 5. 2018 - 17. 5. 2018 0.00 h. 6.00 h.
 • modul PK - inštalácia e-služieb, zásuvný modul IAM
 • modul CEP - nasadzovanie nových verzií
 • moduly eForm, IAM - optimalizácie, úpravy
 • moduly eDesk, eDOV, VKŠZ, MOD - opravy, optimalizácie
 • modul G2G - inštalácia novej verzie nárazníkov, inštalácia Biztalk komponentov
18. 4. 2018 - 19. 4. 2018 22.00 h. 6.00 h.
 • modul CEP - optimalizácia, opravy
 • modul eForm - úpravy
 • modul G2G - inštalácia novej verzie nárazníkov a BizTalk komponentov
 • modul IAM - optimalizácia prihlasovacej schránky
14. 4. 2018 - 15. 4.
2018
22.00 h. 6.00 h. 
 • modul eDesk - optimalizácia a indexovanie (mimoriadna technická odstávka)
11. 4. 2018 22.00 h. 23.00 h.
 • modul eDesk - technické práce súvisiace so zväčšením kapacity disku pre databázu (mimoriadna technická odstávka)
15. 3. 2018 0.00 h. 6.00 h.
 • modul G2G (inštalácia novej verzie PospAdmin, novej verzie nárazníkov, inštalácia G2G BizTalk komponentov),
 • modul eForm,
 • modul CEP (release CEP),
 • modul MDURZ,
 • modul IAM,
 • moduly SPM-AGS, MCK, MPT, SPR (optimalizácie, úpravy)
23. 2. 2018 - 24. 2.
2018
0.00 h. 6.00 h.
 • modul G2G (mimoriadna technická odstávka)
21. 2. 2018 - 22. 2.
2018
0.00 h. 6.00 h.
 • modul IAM - úpravy
 • eDesk (kompletný redizajn, hromadné preberanie doručeniek),
 • modul CEP - kontrola prítomnosti podpisu a nepodpísaného objektu
 • modul CUET - optimalizácia indexov
15. 2. 2018 0.00 h. 6.00 h.
 • odstávka sa neuskutočnila
9. 2. 2018 - 10. 2. 2018 23.55 h. 4.55 h.
 • modul eDesk (mimoriadna technická odstávka)
2. 2. 2018 23.00 h. 23.30 h.
 • modul IAM (mimoriadna technická odstávka)
1. 2. 2018 0.00 h. 6.00 h.
 • modul G2G -  zapnutie podpisovania doručeniek z MED
 • modul CEP - aktualizácia, optimalizácia procesov, úprava odpodpísania
 • modul IAM - optimalizácia prihlasovania a webových služieb
 • modul MED - úpravy
 • modul eDesk - optimalizácia používania schránok
25. 1. 2018  0.00 h.  6.00 h.
 •  odstávka sa neuskutočnila
5. 1. 2018 - 6. 1. 2018  22.00 h. 17.15 h.
 • optimalizácia procesov (mimoriadna technická odstávka)

 

Termíny plánovaných technických odstávok na rok 2017:

Dátum Začiatok  Koniec  Plánované aktivity
14. 12. 2017 0.00 h.  6.00 h.  

 Nasadzovanie IP pre UPVS a eDOV:

 • ÚPVS - optimalizácia CEP, eDesk, MED_ED, Číselníky, G2G 
 • eDOV- optimalizácia MOV (modul otvorenej vlády), SPM (spoločné moduly)

23. 11. 2017

23.00 h. 23.20 h.
 • optimalizácia modulu IAM (konfiguračné parametre prihlasovacej stránky)

9. 11. 2017

0.00 h. 6.00 h.
 • moduly eDesk, IAM, G2G, CEP - úpravy funkcionalít, optimalizácia aplikácií, inštalácia nových verzií
 • Môj profil - zmena textu

18. 10. 2017 - 19. 10. 2017

22.00 h. 6.00 h.
 • moduly eDesk, CEP, Číselníky, MDURZ, MED ED, G2G - úpravy funkcionalít, optimalizácia aplikácií, inštalácia nových verzií

30. 9. 2017

23.00 h. 0.00 h.
 • modul IAM (mimoriadna technická odstávka)

21. 9. 2017

0.00 h. 6.00 h.
 •  odstávka sa neuskutočnila

15. 9. 2017 - 16. 9. 2017

22.00 h. 23.30 h. 
 •  optimalizovanie prevádzky message boxov (mimoriadna odstávka)
17. 8. 2017 0.00 h. 6.00 h.
 • modul CEP - aktualizácia
 • modul eDesk - aktualizácia obsahu notifikácií
 • modul MED-ED - optimalizácia procesov zasielania chybových hlášok
 • modul G2G - optimalizácia procesov
 • Prístupový komponent - úprava titulnej stránky
20. 7. 2017 0.00 h. 6.00 h.  
 • odstávka sa neuskutočnila
1. 7. 2017 0.00 h. 6.00 h.  
 • proces povinnej aktivácie e-schránok PO zapísaných v ORSR so sídlom na území SR (mimoriadna technická odstávka)
 • nasadzovanie nového dizajnu elektronických schránok
15. 6. 2017 0.00 h. 6.00 h.
 • modulu CEP - nová verzia
 • modul eForm - úprava konverzie dátumu
 • modul eDesk - úprava prijímania sprav s dlhým predmetom správy v module a úprava vyhľadávania
 • modul MED-ED - optimalizácia procesu autorizácie pre väčšie doručované správy
 • modul MED-CUET - úprava sťahovania súboru žiadosti o zverejnenie zo stránky vybraného zverejneného dokumentu
18. 5. 2017 0.00 h. 6.00 h.
 • odstávka sa neuskutočnila
12. 5. 2017 - 13. 5. 2017 22.00 h. 8.00 h.
 • modul IAM - stabilizácia
20. 4. 2017 0.00 h. 6.00 h.
 • moduly IAM, G2G, CEP, MED - úpravy funkcionalít, optimalizácia aplikácií. Definícia nových poskytovateľov služieb
16. 3. 2017 0.00 h. 6.00 h.
 •  moduly MEP, G2G, CEP, IAM, eDesk - úpravy funkcionalít, optimalizácia aplikácií a pravidelná technická údržba portálu
16. 2. 2017 0.00 h. 6.00 h.
 •  odstávka sa neuskutočnila
26. 1. 2017 0.00 h.  6.00 h.
 •  moduly G2G, IAM, eDesk - úpravy funkcionalít, optimalizácia aplikácií a pravidelná technická údržba portálu
20. 1. 2017 - 21. 1. 2017  22.00 h.  6.00 h.
 •  modul CEP - navýšenie diskovej kapacity a optimalizácia výkonu DB

Poznámka: Uvedené informácie majú informatívny charakter a môžu byť priebežne aktualizované.

 • modul CEP - optimalizácie, opravy
 • modul eForm - úpravy
 • modul G2G - inštalácia novej verzie nárazníkov a BizTalk komponentov
 • modul IAM - optimalizácia prihlasovacej schránky

Dátum poslednej zmeny: 23. 10. 2018
Dátum zverejnenia: 30. 8. 2016