Ústredný portál verejnej správy

Plán technických odstávok

Vážení používatelia,

počas uvedených termínov plánovaných technických odstávok bude ústredný portál www.slovensko.sk nedostupný a nebudú funkčné elektronické služby. Ďakujeme za pochopenie.

Termíny plánovaných technických odstávok do konca roka 2017:

Dátum Začiatok  Koniec  Plánované aktivity
22. 9. 2016 0.00 h. 4.00 h.

- modul G2G - Úprava overovania podpísaného podania pre akreditovaného platcu
- modul G2G - Úpravy v logovani súvisiace s nasadením novej verzie úložiska pre chybné podania
- modul G2G - Nasadenie novej verzie úložiska pre chybné podania

Uvedené zmeny nemajú vplyv na existujúce integračné rozhrania.

20. 10. 2016 0.00 h. 4.00 h.

- modul IAM - Úprava logovania pri volaní zabezpečených IAM služieb
- modul IAM - Zmeny v procese autentifikácie a autorizácie používateľov modulov projektu eDOV
- modul G2G - Oprava správy pri zrušení výnimky z doručovania
- modul CEP - Úprava overovania PAdES
- modul CEP - Úprava administrátorskej konzoly
- modul CEP - Obnova technických certifikátov

Uvedené zmeny nemajú vplyv na existujúce integračné rozhrania.

12. 11. 2016 - 13. 11.2016 20.00 h. 14.00 h.

Rekonfiguračné práce na infraštruktúre modulu IAM za účelom zvýšenia odolnosti voči neplánovaným výpadkom a výkonu pre diskové operácie.

24. 11. 2016 0.00 h. 3.00 h.

- modul eForm - pridanie kontrastných stránok do užívateľského rozhrania modulu
- modul G2G - pridanie zobrazenia informácie o odosielateľovi do potvrdenia o spracovaní
Z dôvodu výpadku služby prihlasovania počas dňa 23. 11. 2016 sa odstávka presúva. Nový termín bude zverejnený na portáli.

2. 12. 2016 0.00 h. 3.00 h.

- modul eForm - pridanie kontrastných stránok do užívateľského rozhrania modulu
- modul G2G - pridanie zobrazenia informácie o odosielateľovi do potvrdenia o spracovaní

15. 12. 2016 0.00 h. 6.00 h.

- modul MED - optimalizácia vyhľadávania dokumentov s fikciou dorečnia
- modul eForm - výmena technického certifikátu
- modul IAM - definícia nových poskytovateľov služieb pre projekt ESMAO

20. 01. 2017 - 21. 01. 2017 22.00 h. 6.00 h.

- modul CEP - navýšenie diskovej kapacity a optimalizácia výkonu DB 
- nasadenie legislatívnych zmien pre aktiváciu schránok OVM

 

Poznámka: Uvedené informácie majú informatívny charakter a môžu byť priebežne aktualizované.

Dátum poslednej zmeny: 17. 1. 2017
Dátum zverejnenia: 30. 8. 2016