Ústredný portál verejnej správy

Plán technických odstávok

Vážení používatelia,

počas uvedených termínov plánovaných technických odstávok bude ústredný portál www.slovensko.sk nedostupný a nebudú funkčné elektronické služby. Ďakujeme za pochopenie.

Termíny plánovaných technických odstávok na rok 2018:

Dátum Začiatok Koniec Plánované aktivity

5. 1. 2018 -
6. 1. 2018

22.00 h. 17.15 h.
 • optimalizácia procesov (mimoriadna technická odstávka)
1. 2. 2018 0.00 h. 6.00 h.  
15. 2. 2018 0.00 h. 6.00 h.  
15. 3. 2018 0.00 h. 6.00 h.  
19. 4. 2018 0.00 h. 6.00 h.  
17. 5. 2018 0.00 h. 6.00 h.  
14. 6. 2018 0.00 h. 6.00 h.  
       
       
       

 

Termíny plánovaných technických odstávok na rok 2017:

Dátum Začiatok  Koniec  Plánované aktivity
14. 12. 2017 0.00 h.  6.00 h.

 Nasadzovanie IP pre UPVS a eDOV:

 • ÚPVS - optimalizácia CEP, eDesk, MED_ED, Číselníky, G2G 
 • eDOV- optimalizácia MOV (modul otvorenej vlády), SPM (spoločné moduly)

23. 11. 2017

23.00 h. 23.20 h.
 • optimalizácia modulu IAM (konfiguračné parametre prihlasovacej stránky)

9. 11. 2017

0.00 h. 6.00 h.
 • moduly eDesk, IAM, G2G, CEP - úpravy funkcionalít, optimalizácia aplikácií, inštalácia nových verzií
 • Môj profil - zmena textu

18. 10. 2017 - 19. 10. 2017

22.00 h. 6.00 h.
 • moduly eDesk, CEP, Číselníky, MDURZ, MED ED, G2G - úpravy funkcionalít, optimalizácia aplikácií, inštalácia nových verzií

30. 9. 2017

23.00 h. 0.00 h.
 • modul IAM (mimoriadna technická odstávka)

21. 9. 2017

0.00 h. 6.00 h.
 •  odstávka sa neuskutočnila

15. 9. 2017 - 16. 9. 2017

22.00 h. 23.30 h.
 •  optimalizovanie prevádzky message boxov (mimoriadna odstávka)
17. 8. 2017 0.00 h. 6.00 h.
 • modul CEP - aktualizácia
 • modul eDesk - aktualizácia obsahu notifikácií
 • modul MED-ED - optimalizácia procesov zasielania chybových hlášok
 • modul G2G - optimalizácia procesov
 • Prístupový komponent - úprava titulnej stránky
20. 7. 2017 0.00 h. 6.00 h.
 • odstávka sa neuskutočnila
1. 7. 2017 0.00 h. 6.00 h.  
 • proces povinnej aktivácie e-schránok PO zapísaných v ORSR so sídlom na území SR (mimoriadna technická odstávka)
 • nasadzovanie nového dizajnu elektronických schránok
15. 6. 2017 0.00 h. 6.00 h.
 • modulu CEP - nová verzia
 • modul eForm - úprava konverzie dátumu
 • modul eDesk - úprava prijímania sprav s dlhým predmetom správy v module a úprava vyhľadávania
 • modul MED-ED - optimalizácia procesu autorizácie pre väčšie doručované správy
 • modul MED-CUET - úprava sťahovania súboru žiadosti o zverejnenie zo stránky vybraného zverejneného dokumentu
18. 5. 2017 0.00 h. 6.00 h.
 • odstávka sa neuskutočnila
12. 5. 2017 - 13. 5. 2017 22.00 h. 8.00 h.
 • modul IAM - stabilizácia
20. 4. 2017 0.00 h. 6.00 h.
 • moduly IAM, G2G, CEP, MED - úpravy funkcionalít, optimalizácia aplikácií. Definícia nových poskytovateľov služieb
16. 3. 2017 0.00 h. 6.00 h.
 •  moduly MEP, G2G, CEP, IAM, eDesk - úpravy funkcionalít, optimalizácia aplikácií a pravidelná technická údržba portálu
16. 2. 2017 0.00 h. 6.00 h.
 •  odstávka sa neuskutočnila
26. 1. 2017 0.00 h.  6.00 h.
 •  moduly G2G, IAM, eDesk - úpravy funkcionalít, optimalizácia aplikácií a pravidelná technická údržba portálu
20. 1. 2017 - 21. 1. 2017  22.00 h.  6.00 h.
 •  modul CEP - navýšenie diskovej kapacity a optimalizácia výkonu DB

Poznámka: Uvedené informácie majú informatívny charakter a môžu byť priebežne aktualizované.

Dátum poslednej zmeny: 23. 1. 2018
Dátum zverejnenia: 30. 8. 2016