Ústredný portál verejnej správy

Plán technických odstávok

Vážení používatelia,

počas uvedených termínov plánovaných technických odstávok bude ústredný portál www.slovensko.sk nedostupný a nebudú funkčné elektronické služby. Ďakujeme za pochopenie.

Podrobnosti o pripravovaných technických úpravách sú pre poskytovateľov služieb k dispozícii na Partner Framework Portáli.

Termíny plánovaných technických odstávok na rok 2019 (január - jún):

Dátum Začiatok Koniec Plánované aktivity
13. 6 2019 0.00 h. 6.00 h.  
16. 5. 2019 0.00 h. 6.00 h.  
11. 4. 2019 0.00 h. 6.00 h.  
14. 3. 2019 0.00 h. 6.00 h.  
7. 2. 2019 0.00 h. 6.00 h.  
10. 1. 2019 0.00 h. 6.00 h.  

 

Termíny plánovaných technických odstávok na rok 2018:

Dátum Začiatok Koniec Plánované aktivity
13. 12. 2018 0.00 h. 6.00 h.
 • Modul CEP - optimalizácia, úpravy
 • Modul eDesk - nová služba EKR pre IOM, optimalizácia, úpravy
 • Modul G2G - inštalácia Biztalk komponentov, aplikácia na vytvorenie SKTalk správ pre CEP doručenky, nastavenie LS tried
 • Modul MED - reporting, nevalidné SKTalk (CÚD)
 • Modul MOV-PFP - tlačidlo späť (oprava)
 • Modul ITMS - tlačidlo späť (oprava)
30. 11. 2018 - 1. 12. 2018 22.00 h. 2.00 h.
 • modul eDesk - zvýšenie kapacity (mimoriadna technická odstávka)

15. 11. 2018

0.00 h. 6.00 h.
 • Modul IAM - nový dizajn prihlasovacej stránky a FormSign
 • Modul G2G - inštalácia Biztalk komponentov
 • Modul MED - konfigurácia podporovaných podpisov ASiC
 • Modul eNotify - spracovanie SKTalk
 • Modul MOD - vyhľadávanie organizácií bez diakritiky
 • Modul CEP
 • Modul PK - úpravy
 • Modul MOV - nasadenie knižníc a metadát
25. 10. 2018 0.00 h. 6.00 h.
 • Modul CEP - release CEP
 • Modul Lokátor služieb - patch
 • Modul G2G - inštalácia Biztalk komponentov
 • Modul eDesk
18. 10. 2018 0.00 h 6.00 h.
 • odstávka sa neuskutoční
22. 9. 2018  8.00 h. 20.00 h.
 • Modul CEP - release CEP
 • Modul MED - CR úprava dátumu ukončenia úložnej lehoty, CR 305 MED-ED, MED-ED Error code, release balíček
 • Modul G2G - inštalácia G2G Biztalk komponentov, inštalácia novej vstupnej verzie vstupného nárazníka, konfigurácia G2G parametra, CUD
 • Model eDesk 
 • Modul PK 
14. 9. 2018 - 15. 9. 2018 22.00 h.  6.00 h.
 • odstávka sa neuskutočnila
31. 8. 2018 - 1. 9. 2018 22.00 h.  8.00 h. 
 • modul IAM - technologický upgrade (mimoriadna technická odstávka)

16. 8. 2018

0.00 h. 6.00 h.
 • modul CEP - release CEP
 • modul G2G - úpravy DataCollection, doplnenia komponentov
 • modul eForm - opravy
 • modul PK - inštalácia novej verzie služieb
 • modul VKSŽ - oprava
 • modul MOD - úprava textácie
 • modul SPM - release

10. 8. 2018

0.00 h. 2.00 h.
 • modul eDesk - optimalizácia (mimoriadna technická odstávka)

19. 7. 2018

0.00 h. 6.00 h.
 • modul CEP - informatívne overenie, D.Signer, synchronizácia s MEF
 • modul G2G - inštalácia novej verzie PospAdmin, Biztalk komponentov
 • modul MED-CUET - nové formuláre, doplnenie zobrazenia nových hodnôt

14. 7. 2018

0.00 h. 2.00 h.
 • mimoriadna technická odstávka (performance testovanie jedného z modulov)
14. 6. 2018 0.00 h. 6.00 h.
 • modul CEP - (release CEP)
 • modul G2G - inštalácia novej verzie výstupného nárazníka, inštalácia novej verzie vstupného nárazníka
 • modul MOV - opravy
16. 5. 2018 - 17. 5. 2018 0.00 h. 6.00 h.
 • modul PK - inštalácia e-služieb, zásuvný modul IAM
 • modul CEP - nasadzovanie nových verzií
 • moduly eForm, IAM - optimalizácie, úpravy
 • moduly eDesk, eDOV, VKŠZ, MOD - opravy, optimalizácie
 • modul G2G - inštalácia novej verzie nárazníkov, inštalácia Biztalk komponentov
18. 4. 2018 - 19. 4. 2018 22.00 h. 6.00 h.
 • modul CEP - optimalizácia, opravy
 • modul eForm - úpravy
 • modul G2G - inštalácia novej verzie nárazníkov a BizTalk komponentov
 • modul IAM - optimalizácia prihlasovacej schránky
14. 4. 2018 - 15. 4.
2018
22.00 h. 6.00 h. 
 • modul eDesk - optimalizácia a indexovanie (mimoriadna technická odstávka)
11. 4. 2018 22.00 h. 23.00 h.
 • modul eDesk - technické práce súvisiace so zväčšením kapacity disku pre databázu (mimoriadna technická odstávka)
15. 3. 2018 0.00 h. 6.00 h.
 • modul G2G (inštalácia novej verzie PospAdmin, novej verzie nárazníkov, inštalácia G2G BizTalk komponentov),
 • modul eForm,
 • modul CEP (release CEP),
 • modul MDURZ,
 • modul IAM,
 • moduly SPM-AGS, MCK, MPT, SPR (optimalizácie, úpravy)
23. 2. 2018 - 24. 2.
2018
0.00 h. 6.00 h.
 • modul G2G (mimoriadna technická odstávka)
21. 2. 2018 - 22. 2.
2018
0.00 h. 6.00 h.
 • modul IAM - úpravy
 • eDesk (kompletný redizajn, hromadné preberanie doručeniek),
 • modul CEP - kontrola prítomnosti podpisu a nepodpísaného objektu
 • modul CUET - optimalizácia indexov
15. 2. 2018 0.00 h. 6.00 h.
 • odstávka sa neuskutočnila
9. 2. 2018 - 10. 2. 2018 23.55 h. 4.55 h.
 • modul eDesk (mimoriadna technická odstávka)
2. 2. 2018 23.00 h. 23.30 h.
 • modul IAM (mimoriadna technická odstávka)
1. 2. 2018 0.00 h. 6.00 h.
 • modul G2G -  zapnutie podpisovania doručeniek z MED
 • modul CEP - aktualizácia, optimalizácia procesov, úprava odpodpísania
 • modul IAM - optimalizácia prihlasovania a webových služieb
 • modul MED - úpravy
 • modul eDesk - optimalizácia používania schránok
25. 1. 2018 0.00 h. 6.00 h.
 • odstávka sa neuskutočnila
5. 1. 2018 - 6. 1. 2018 22.00 h. 17.15 h.
 • optimalizácia procesov (mimoriadna technická odstávka)

 

Termíny plánovaných technických odstávok na rok 2017:

Dátum Začiatok  Koniec  Plánované aktivity
14. 12. 2017 0.00 h.  6.00 h.  

 Nasadzovanie IP pre UPVS a eDOV:

 • ÚPVS - optimalizácia CEP, eDesk, MED_ED, Číselníky, G2G 
 • eDOV- optimalizácia MOV (modul otvorenej vlády), SPM (spoločné moduly)

23. 11. 2017

23.00 h. 23.20 h.
 • optimalizácia modulu IAM (konfiguračné parametre prihlasovacej stránky)

9. 11. 2017

0.00 h. 6.00 h.
 • moduly eDesk, IAM, G2G, CEP - úpravy funkcionalít, optimalizácia aplikácií, inštalácia nových verzií
 • Môj profil - zmena textu

18. 10. 2017 - 19. 10. 2017

22.00 h. 6.00 h.
 • moduly eDesk, CEP, Číselníky, MDURZ, MED ED, G2G - úpravy funkcionalít, optimalizácia aplikácií, inštalácia nových verzií

30. 9. 2017

23.00 h. 0.00 h.
 • modul IAM (mimoriadna technická odstávka)

21. 9. 2017

0.00 h. 6.00 h.
 • odstávka sa neuskutočnila

15. 9. 2017 - 16. 9. 2017

22.00 h. 23.30 h. 
 • optimalizovanie prevádzky message boxov (mimoriadna odstávka)
17. 8. 2017 0.00 h. 6.00 h.
 • modul CEP - aktualizácia
 • modul eDesk - aktualizácia obsahu notifikácií
 • modul MED-ED - optimalizácia procesov zasielania chybových hlášok
 • modul G2G - optimalizácia procesov
 • Prístupový komponent - úprava titulnej stránky
20. 7. 2017 0.00 h. 6.00 h.  
 • odstávka sa neuskutočnila
1. 7. 2017 0.00 h. 6.00 h.  
 • proces povinnej aktivácie e-schránok PO zapísaných v ORSR so sídlom na území SR (mimoriadna technická odstávka)
 • nasadzovanie nového dizajnu elektronických schránok
15. 6. 2017 0.00 h. 6.00 h.
 • modulu CEP - nová verzia
 • modul eForm - úprava konverzie dátumu
 • modul eDesk - úprava prijímania sprav s dlhým predmetom správy v module a úprava vyhľadávania
 • modul MED-ED - optimalizácia procesu autorizácie pre väčšie doručované správy
 • modul MED-CUET - úprava sťahovania súboru žiadosti o zverejnenie zo stránky vybraného zverejneného dokumentu
18. 5. 2017 0.00 h. 6.00 h.
 • odstávka sa neuskutočnila
12. 5. 2017 - 13. 5. 2017 22.00 h. 8.00 h.
 • modul IAM - stabilizácia
20. 4. 2017 0.00 h. 6.00 h.
 • moduly IAM, G2G, CEP, MED - úpravy funkcionalít, optimalizácia aplikácií. Definícia nových poskytovateľov služieb
16. 3. 2017 0.00 h. 6.00 h.
 • moduly MEP, G2G, CEP, IAM, eDesk - úpravy funkcionalít, optimalizácia aplikácií a pravidelná technická údržba portálu
16. 2. 2017 0.00 h. 6.00 h.
 • odstávka sa neuskutočnila
26. 1. 2017 0.00 h.  6.00 h.
 • moduly G2G, IAM, eDesk - úpravy funkcionalít, optimalizácia aplikácií a pravidelná technická údržba portálu
20. 1. 2017 - 21. 1. 2017 22.00 h. 6.00 h.
 • modul CEP - navýšenie diskovej kapacity a optimalizácia výkonu DB

Poznámka: Uvedené informácie majú informatívny charakter a môžu byť priebežne aktualizované.


Dátum poslednej zmeny: 10. 12. 2018
Dátum zverejnenia: 30. 8. 2016