Ústredný portál verejnej správy

Informovanie sa o kontrolných zisteniach

Najvyšší kontrolný úrad SR

Popis služby

Služba Informovanie sa o kontrolných zisteniach je určená občanom a subjektom štátnej, verejnej ale aj súkromnej sféry a umožňuje získavať informácie o výsledkoch kontrolnej činnosti NKÚ SR v štruktúrovanej podobe. Informácie o službe

Prejsť na službu