Ústredný portál verejnej správy

Zoznam zverejnených služieb

Zoznam registrovaných a zverejnených služieb orgánov verejnej moci v sekcii Nájsť službu s príslušnými kódmi nájdete na portáli otvorených dát v datasete s názvom Elektronické služby na ÚPVS.

Zoznam obsahuje nasledujúce informácie k jednotlivým službám:

  • názov orgánu verejnej moci,
  • názov služby,
  • kód služby,
  • kategóriu služby,
  • typ služby,
  • krátky popis služby,
  • dátum platnosti služby.

V súvislosti so spustením MetaIS druhej generácie do produkčnej prevádzky je od 11. 3. 2016 ukončená registrácia služieb orgánov verejnej moci prostredníctvom formulárov na ústrednom portáli verejnej správy. Služby si orgány verejnej moci budú registrovať priamo v systéme MetaIS.