Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie verejných zdravotne relevantných informácií

Ministerstvo zdravotníctva SR

Popis služby

Služba Poskytovanie verejných zdravotne relevantných informácií umožní občanovi prístup k všeobecným zdravotníckym informáciám a informovanie o zdravotne relevantných zisteniach verejného zdravotníctva. Občania budú mať efektívny prístup k verejným informáciám týkajúcim sa zdravia na úrovni zdravotnej osvety. Statické informácie sú prehľadne organizované podľa typu a zdroja informácie. K hlavným informačným zdrojom patria verejné zdravotnícke inštitúcie. Informácie o službe

Prejsť na službu