Ústredný portál verejnej správy

Žiadosť o priamy prevod držby alebo vlastníctva vozidla

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Pri kúpe vozidla je možné službu použiť na prepísanie držiteľa / vlastníka vozidla. Informácie o službe

Prejsť na službu