Ústredný portál verejnej správy

Podávanie oznámenia zámeru vykonávať výrobu, dovoz alebo distribúciu účinnej látky použitej ako vstupná surovina pri výrobe lieku

Štátny Ústav pre kontrolu liečiv

Popis služby

Služba umožní fyzickej osobe alebo právnickej osobe podať oznámenie o zaobchádzaní s účinnými látkami v rozsahu výroba, distribúcia, dovoz v zmysle § 12a zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov. Predmetné informácie je možné poskytnúť prostredníctvom formulára dostupného na web stránke ŠÚKL v listinnej podobe, ako aj plne elektronicky prostredníctvom formulára zverejneného na Ústrednom portáli verejnej správy (slovensko.sk). Pre elektronické podanie na slovensko.sk je nevyhnutné použiť eID (elektronický občiansky preukaz) a KEP (Kvalifikovaný Elektronický Podpis). Informácie o službe

Prejsť na službu