Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie informácie o technických údajoch vozidla

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Táto služba umožňuje získať informácie o technických údajoch vozidla, ktorého ste vlastníkom alebo držiteľom alebo s ktorým ste oprávnený konať na základe splnomocnenia, a zároveň môžete požiadať o elektronicky podpísaný úradný doklad. Ak zadáte platné evidenčné číslo vozidla, ktorého nie ste vlastníkom, držiteľom, alebo nie ste na použitie tejto služby splnomocnený, údaje o vozidle Vám nebudú poskytnuté. Túto službu je možné použiť, ak ste držiteľom platného občianskeho preukazu s elektronickým čipom (tzv. eID karta) a ste vlastníkom alebo držiteľom vozidla, prípadne zastupujete vlastníka alebo držiteľa vozidla na základe elektronického splnomocnenia. O všetky údaje uvedené v tejto činnosti môžete požiadať aj v podobe elektronicky podpísaného úradného dokladu. Pre využitie služby je potrebné vyplniť príslušný elektronický formulár, prípadne evidenčné číslo automaticky načítať pomocou čipu na osvedčení o evidencii I. Služba nie je spoplatnená. Informácie o službe

Prejsť na službu