Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie sledovania stavu katastrálneho konania v katastri nehnuteľností

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje automatické sledovanie stavu katastrálneho konania a následnú notifikáciu o stave. Služba sledovania stavu katastrálneho konania umožňuje sledovanie procesu od podania až po ukončenie konania a následné zasielanie notifikácie o týchto zmenách. Služba je prístupná prihláseným používateľom pomocou eID karty (občianskym preukazom s čipom) a je bezodplatná. Služba vyžaduje podpísanie žiadosti kvalifikovaným elektronickým podpisom. Informácie o službe

Prejsť na službu