Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie dotácie na podporu certifikovaných ubytovacích zariadení

Nitriansky samosprávny kraj

Popis služby

VÚC môže poskytovať dotácie na podporu certifikovaných ubytovacích zariadení. Informácie o službe

Prejsť na službu