Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadostí o poskytnutie príspevku za ubytovanie odídenca

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Popis služby

Podľa § 27k ods. 3 zákona č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu v znení zákona č. 92/2022 Z.z. budú môcť fyzické a právnické osoby, spĺňajúce uvedené podmienky požiadať o vyplatenie príspevku za poskytnutie ubytovania odídencovi v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine. Proces bude prebiehať elektronicky a pre realizáciu služby je potrebný elektronický občiansky preukaz (eID) a kvalifikovaný elektronický podpis (KEP). Informácie o službe

Prejsť na službu