Ústredný portál verejnej správy

Ohlasovanie potreby zásahu hliadky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba ohlasovanie potreby zásahu hliadky umožní používateľovi nahlásiť situáciu, ktorá vyžaduje zásah hliadky a žiadať jej riešenie. Služba zabezpečuje vstup údajov do monitorovacieho systému hliadok a bude ju možné využívať aj v rámci systémov tiesňového volania, ktoré dokáže pomôcť s monitorovacím systémom prepojiť. Informácie o službe

Prejsť na službu