Ústredný portál verejnej správy

Zadávanie plánu preventívnych prehliadok

Ministerstvo zdravotníctva SR

Popis služby

Služba umožňuje občanovi vytvorenie - naplánovanie termínu preventívnej prehliadky. Následne je o blížiacom sa termíne notifikovaný. Pri tomto plánovaní používateľ definuje typ vyšetrenia - výberom zo zoznamu preddefinovaných a termín. Služba je prístupná cez vizuálne rozhranie zdravotného portálu. Informácie o službe

Prejsť na službu