Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie výpisu z verejnej časti živnostenského registra

Okresný úrad Bardejov

Popis služby

Služba v pilotnej prevádzke pre Okresný úrad Bardejov. Služba umožňuje získať výpis z verejnej časti živnostenského registra každému žiadateľovi na ktorýkoľvek podnikateľský subjekt bez preukázania právneho dôvodu. Výpis z verejnej časti živnostenského registra vydá ktorýkoľvek okresný (živnostenský) úrad Slovenskej republiky. Výpis z verejnej časti živnostenského registra obsahuje údaje platné v deň jeho vydania. Ak formulár žiadosti pre výpis z verejnej časti živnostenského registra je zaslaný elektronicky a podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom žiadateľa - služba je bezplatná. Ak formulár žiadosti pre výpis z verejnej časti živnostenského registra nie je podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom - služba je spoplatnená správnym poplatkom 3 € za každý subjekt. Informácie o službe

Prejsť na službu