Ústredný portál verejnej správy

Rokovanie poradných orgánov vlády Slovenskej republiky

Úrad vlády Slovenskej republiky - eDemokracia

Popis služby

V súčasnosti je zriadených 14 poradných orgánov vlády Slovenskej republiky. Služba zabezpečí elektronizáciu procesov súvisiacich z organizovaním zasadnutí a účasti jej jednotlivých členov.

Prejsť na službu