Ústredný portál verejnej správy

Stredné školy

Vzdelanie a šport

Výber strednej školy je odlišný v tom, že sa na ňom už podieľa nie len rodič, ale aj dieťa. V sústave slovenských stredných škôl figurujú stredné odborné školy, gymnáziá alebo konzervatóriá. Predpoklady študenta, oblasti, v ktorých doposiaľ vynikal, formujúce sa predstavy o budúcnosti, uplatnenie sa na trhu práce i referencie od známych. To sú všetko situácie podieľajúce sa na rozhodovacom procese, ktorú inštitúciu zvoliť za potenciálnu strednú školu.

Dátum poslednej zmeny: 4. 4. 2017
Dátum zverejnenia: 9. 3. 2017

Zodpovednosť za obsah:

redakcia ÚPVS, ss