Ústredný portál verejnej správy

Zasielanie Informačnej karty o skončení pracovnoprávneho vzťahu štátneho príslušníka tretej krajiny

Zvoľte poskytovateľa služby