Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadosti o finančné vyúčtovanie poskytnutej dotácie

Banskobystrický samosprávny kraj

Popis služby

"Služba umožňuje podať elektronickú žiadosť o finančné vyúčtovanie poskytnutej dotácie. Pri podaní je potrebné eID (obč.preukaz s čipom) a žiadosť ako aj prílohy je nutné podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom. Povinné doklady (prílohy) k vyúčtovaniu sú uvedené pri jednotlivých dotáciách." Informácie o službe

Prejsť na službu