Ústredný portál verejnej správy

Uznanie stupňa vysokoškolského vzdelania pre štáty Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje podať žiadosť o uznanie dosiahnutého stupňa vzdelania zo štátu Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania na účely pokračovania v štúdiu a iné účely, okrem výkonu regulovaných povolaní. Následne slúži za účelom uznania stupňa dosiahnutého vzdelania ako podmienka pokračovania na ďalší stupeň štúdia, pre preukázanie zamestnávateľovi v neregulovanom povolaní a iné účely v Slovenskej republike. Služba je určená osobám, ktoré ukončili vysokoškolské vzdelanie v niektorom zo štátov Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania. Služba sa využíva elektronicky, prostredníctvom vyplnenia formulára na portáli slovensko.sk. Na použitie služby je potrebné prihlásenie sa pomocou eID. Služba je spoplatnená, poplatky sú zúčtované v systéme eKolky. Informácie o službe

Prejsť na službu