Ústredný portál verejnej správy

Uznanie stupňa vysokoškolského vzdelania zo štátu bez bilaterálnej dohody

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje podať žiadosť o uznanie dosiahnutého stupňa vzdelania zo štátu, s ktorým nemá Slovenská republika podpísanú bilaterálnu dohodu v oblasti uznávania dokladov o vzdelaní. Následne slúži za účelom uznania stupňa dosiahnutého vzdelania ako podmienka pokračovania na ďalší stupeň štúdia, pre preukázanie zamestnávateľovi v neregulovanom povolaní a iné účely v Slovenskej republike. Nevzťahuje sa na výkon regulovaných povolaní. Služba je určená osobám, ktoré ukončili vysokoškolské vzdelanie v štáte, s ktorým nemá Slovenská republika podpísanú bilaterálnu dohodu v oblasti uznávania dokladov o vzdelaní. Služba sa využíva elektronicky, prostredníctvom vyplnenia formulára na portáli slovensko.sk. Na použitie služby je potrebné prihlásenie sa pomocou eID. Služba je spoplatnená, poplatky sú zúčtované v systéme eKolky. Informácie o službe

Prejsť na službu