Ústredný portál verejnej správy

Požiadanie o dočasnú zmenu režimu trestu domáceho väzenia

Odbor probácie, mediácie a prevencie kriminality – ESMO

Popis služby

Služba na základe podanej žiadosti kontrolovanej osoby a po rozhodnutí príslušného PaMÚ realizuje automatické nastavenie režimu TDV do PME. Informácie o službe

Prejsť na službu