Ústredný portál verejnej správy

Žiadosť o vykonanie zmeny v dokladoch vozidla

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožní vlastníkovi alebo  držiteľovi vozidla požiadať o zmenu evidovaného parametru resp. parametrov vozidla, u ktorých je to povolené. . Systém zaeviduje návrh zmeny, ktorý sa použije pri prípadnom osobnom odbavení. Služba bude ukončená manuálne na pracovisku vydaním dokladov od vozidla oprávnenej osobe. Informácie o službe

Prejsť na službu