Ústredný portál verejnej správy

Povoľovanie realizácie podnikateľského plánu na území obce

Mesto Nitra (OVM)

Popis služby

Obec usmerňuje ekonomickú činnosť na svojom území a vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území obce. Informácie o službe

Prejsť na službu