Ústredný portál verejnej správy

Podávanie podnetu na zrušenie dočasnej ochrany podnikateľa (Podľa zákona č. 421/2020 Z. z. )

Zvoľte poskytovateľa služby