Ústredný portál verejnej správy

Spravovanie oprávnení v informačnom prostredí finančnej správy

Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63 Banská Bystrica

Popis služby

Služba umožňuje v rámci osobnej schránky nastavovať fyzickej osobe všetky práva pre služby (autorizácie), spojené s využívaním osobnej schránky. Je možné nastaviť práva k prezeraniu údajov, alebo ku generovaniu elektronických dokumentov. Služba umožňuje delegovanie práv na iných používateľov. Zoznam aktuálne nastavených práv je možné si zobraziť v časti Moje autorizácie, kde v je možné meniť aktuálne nastavenia. Informácie o službe

Prejsť na službu