Ústredný portál verejnej správy

Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Poskytovanie sociálnej služby

Mesto Košice (OVM)

Popis služby

Druhy sociálnych služieb, ktoré sú poskytované na základe posúdenia odkázanosti na sociálnu službu: zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, opatrovateľská služba a denný stacionár. Informácie o službe

Prejsť na službu