Ústredný portál verejnej správy

Návody

V tejto sekcii nájdete návody a postupy, ktoré jednoduchým spôsobom popisujú riešenia modelových situácií, ktoré môžu nastať pri práci s ústredným portálom. Návody sú delené podľa toho, či ich môžete využívať v pôvodnej alebo novej verzii elektronickej schránky. Pri každom návode je uvedená informácia o type a veľkosti súboru, dátum jeho zverejnenia a dátum poslednej aktualizácie dokumentu. V prípade zmien v nastaveniach ústredného portálu sa môžu jednotlivé postupy meniť a aktualizovať. Rovnaké návody a postupy môžu byť zverejnené aj na inom mieste portálu, ktorého obsah súvisí s danou témou. Na zlepšenie prehľadnosti sú dokumenty zaradené do kategórií podľa cieľových skupín používateľov.

Videonávody

Najčastejšie využívané návody vo forme inštruktážných videí nájdete v sekcii VIDEONÁVODY.

Nový vizuál elektronickej schránky

Všeobecné

Názov typ a veľkosť súboru dátum zverejnenia dátum aktualizácie
Portál a elektronická schránka
Navigácia po úvodnej stránke elektronickej schránky [.pdf, 759.7 kB] 03. 7. 2017  
Návod na aktiváciu elektronickej schránky [.pdf, 781.4 kB] 03. 7. 2017  
Návod na nastavenie oznámení [.pdf, 689.7 kB] 03. 7. 2017  
Návod na udelenie oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou pre fyzickú osobu [.pdf, 1164.7 kB] 14. 7. 2017  
Návod na udelenie oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou pre právnickú osobu
[.pdf, 930.1 kB]  14. 7. 2017  
Návod na zneplatnenie oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou
[.pdf, 793.6 kB]  14. 7. 2017  

Pôvodný vizuál elektronickej schránky

Všeobecné

Názov typ a veľkosť súboru dátum zverejnenia dátum aktualizácie
Portál a elektronická schránka
Návod na použitie portálu  [.pdf, 861.6 kB]   1. 1. 2014 27. 4. 2016
Postup pri prihlásení sa na portál ÚPVS a do elektronickej schránky  [.pdf, 977.5 kB] 1. 2. 2014 2. 12. 2015
Používateľská príručka k elektronickej schránke [.pdf, 1434.1 kB] 1. 1. 2014 17. 7. 2017
Prehľad oprávnení v elektronickej schránke podľa typu zastupovania  [.pdf, 313.6 kB] 12. 11. 2014  7. 3. 2017
Podpisovanie a vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP)
Návod na vytvorenie KEP prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom s použitím aplikácie D.Suite/eIDAS alebo D.Launcher a D.Signer/XAdES
[.pdf, 1112.2 kB]  9. 9. 2014 17. 7. 2017
Návod na používanie aplikácie D.Signer/Xades v OS X pre Mac [.pdf, 2250.1 kB] 9. 9. 2014 6. 10. 2015
Návod na používanie aplikácie D.Signer/Xades v OS pre Linux  [.pdf, 804 kB]   9. 9. 2014 6. 10. 2015
Návod na viacnásobné podpisovanie  [.pdf, 907.5 kB]  9. 9. 2014 12. 12. 2015
Používateľské príručky portálu open.slovensko.sk
Používateľská príručka elektronických služieb Úradu vlády Slovenskej republiky [.pdf, 11733.9 kB]  29. 3. 2016 29. 3. 2016
Metodická príručka pre povinné osoby 
[.pdf, 1462.2 kB] 14. 1. 2016 14. 1. 2016
Používateľská príručka k aplikácii Katalóg otvorených dát  [.pdf, 5716.9 kB] 14. 1. 2016 14. 1. 2016
Používateľská príručka k aplikácii Transformačný modul  [.pdf, 2981.7 kB] 14. 1. 2016 14. 1. 2016
Používateľská príručka k aplikácii eDOV - Podporná aplikácia  [.pdf, 4494.7 kB] 14. 1. 2016 14. 1. 2016

Fyzická osoba, Fyzická osoba - podnikateľ

Názov typ a veľkosť súboru dátum zverejnenia dátum aktualizácie
Elektronická schránka
Návod na udelenie oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou a jeho zneplatnenie   [.pdf, 970.7 kB] 1. 2. 2014 27. 4. 2016
Návod na zmenu udeleného oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou [.pdf, 756.5 kB] 27. 6. 2017  
Návod na nastavenie oprávnení pre čiastočný prístup do elektronickej schránky   [.pdf, 837.6 kB] 1. 2. 2014 19. 1. 2017
Postup pri aktivácii elektronickej schránky na doručovanie   [.pdf, 967 kB] 1. 2. 2014 27. 4. 2016
Postup pri deaktivácii elektronickej schránky na doručovanie [.pdf, 799.1 kB] 1. 2. 2014 1. 12. 2015
Elektronické podania
Postup pri službe Všeobecná agenda  [.pdf, 1742.1 kB]  1. 2. 2014 9. 3. 2017
Postup pri návrhu na neúčinnosť doručovania  [.pdf, 639.8 kB] 1. 6. 2015 1. 12. 2015
Ostatné funkcionality portálu
Návod na používanie Centrálnej úradnej elektronickej tabule (CUET)  [.pdf, 1086.8 kB] 1. 2. 2014 3. 4. 2017
Návod na používanie formulárov v module dlhodobého uchovávania  [.pdf, 1492 kB]   7. 5. 2014 5. 1. 2017

Právnická osoba

Názov typ a veľkosť súboru dátum zverejnenia dátum aktualizácie
Elektronická schránka
Návod na udelenie oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou a jeho zneplatnenie [.pdf, 970.7 kB]  1. 2. 2014 27. 4. 2016
Návod na zmenu udeleného oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou [.pdf, 756.5 kB] 27. 6. 2017  
Návod na nastavenie oprávnení pre čiastočný prístup do elektronickej schránky [.pdf, 837.6 kB] 1. 2. 2014 19. 1. 2017
Postup pri aktivácii elektronickej schránky na doručovanie  [.pdf, 791.7 kB]   1. 2. 2014  19. 1. 2017
Elektronické podania
Postup pri službe Všeobecná agenda   [.pdf, 1742.1 kB]  1. 2. 2014 9. 3. 2017
Postup pri návrhu na neúčinnosť doručovania [.pdf, 639.8 kB] 1. 6. 2015 1. 12. 2015
Ostatné funkcionality portálu
Návod na používanie Centrálnej úradnej elektronickej tabule (CUET) [.pdf, 1086.8 kB] 1. 2. 2014 3. 4. 2017
Návod na používanie formulárov v module dlhodobého uchovávania   [.pdf, 1492 kB]  7. 5. 2014 5. 1. 2017

Orgán verejnej moci

Názov typ a veľkosť súboru dátum zverejnenia dátum aktualizácie
Elektronická schránka
Postup pri zriadení a správe elektronickej schránky orgánu verejnej moci  [.pdf, 776.5 kB]   1. 2. 2014 28. 12. 2016
Postup pri zmene vedúceho orgánu verejnej moci  [.pdf, 748.4 kB] 1. 2. 2014 29. 11. 2016
Postup pri zriadení a správe elektronickej schránky pre organizačnú zložku alebo organizáciu OVM  [.pdf, 791.9 kB]   1. 2. 2014 9. 1. 2017
Návod na udelenie oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou OVM [.pdf, 1240.2 kB] 1. 2. 2014 29. 11. 2016
Návod na pridelenie a nastavenie oprávnení v elektronickej schránke OVM [.pdf, 1132.8 kB] 1. 2. 2014 19. 1. 2015
Návod na zrušenie oprávnení na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou OVM [.pdf, 582.1 kB] 1. 2. 2014 17. 9. 2015
Návod na zmenu udeleného oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou OVM  [.pdf, 781.9 kB] 27. 6. 2017  
Používateľská príručka Virtuálny priestor inštitúcie - Správa podaní  [.pdf, 646.4 kB] 10. 11. 2014 11. 12. 2015
Postup pri doručovaní výzvy a zasielaní oznámenia z elektronickej schránky OVM    [.pdf, 1043.6 kB]  10. 11. 2014 28. 11. 2016
Prehľad a popis rozsahu oprávnení pre osoby zastupujúce OVM  [.pdf, 325.2 kB] 13. 11. 2014 11. 3. 2016
Elektronické podania
Návod na spracovanie podania pri službe Všeobecná agenda   [.pdf, 1549.6 kB] 12. 6. 2014 9. 3. 2017
Návod na spracovanie podania pri službe Všeobecná agenda v prípade neaktivovanej schránky odosielateľa podania  [.pdf, 879.2 kB]  20. 2. 2014 9. 3. 2017
Návod na postúpenie podania orgánom verejnej moci  [.pdf, 814.4 kB] 1. 6. 2015 30. 11. 2016
Postup pri podávaní a rozhodovaní o návrhu na neúčinnosť doručovania
[.pdf, 921 kB] 17. 7. 2015 30. 11. 2016
Modul elektronických formulárov 
Návod na registráciu a správu formulárov v module elektronických formulárov   
[.pdf, 1680.8 kB]  16. 2. 2015 26. 4. 2017
Ostatné spoločné moduly
Návod na registráciu a správu prístupov do IS VS pre zamestnancov OVM   [.pdf, 3293.2 kB] 19. 11. 2014 30. 11. 2016
Návod na používanie formulárov Centrálnej úradnej elektronickej tabule [.pdf, 1546.5 kB] 18. 12. 2014 30. 11. 2016
Návod na používanie formulárov v module dlhodobého uchovávania
[.pdf, 1445.6 kB] 7. 5. 2015 30. 11. 2016
Návod na správu informačného obsahu pre OVM 
[.pdf, 1574.3 kB] 28. 5. 2015 30. 11. 2016
Návod na vydanie a inicializáciu kvalifikovaného certifikátu pre kvalifikovanú elektronickú pečať na ústrednom portáli na automatickú autorizáciu rozhodnutí  [.pdf, 747.9 kB] 24. 8. 2015 13. 7. 2017