Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadosti o dotáciu na podporu aktivít a táborov pre deti a mládež v Banskobystrickom samosprávnom kraji

Banskobystrický samosprávny kraj

Popis služby

Služba umožňuje podať žiadosť o dotáciu v zmysle VZN Banskobystrického samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Banskobystrického samosprávneho kraja za účelom podpory aktivít a táborov pre deti a mládež v kraji. Pri podaní je potrebné eID (obč.preukaz s čipom) a žiadosť je nutné podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom. Informácie o službe

Prejsť na službu