Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadosti o vydanie osvedčenia odbornej spôsobilosti v cestnej doprave - zmena osobných údajov

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje podať žiadosť o zmenu osobných údajov vo vydaní osvedčenia odbornej spôsobilosti v cestnej doprave. Informácie o službe

Prejsť na službu