Ústredný portál verejnej správy

Schvaľovanie ustanovení, ktoré sa vložia do administratívnych dojednaní slúžiacich na prenos osobných údajov

Úrad na ochranu osobných údajov SR

Popis služby

Služba umožňuje podať žiadosť o schválenie ustanovení ktoré sa vložia do administratívnych dojednaní medzi orgánmi verejnej moci alebo verejnoprávnymi subjektmi a zahŕňajú vymožiteľné a účinné práva dotknutých osôb. Tieto ustanovenia slúžia na prenos osobných údajov do tretích krajín, alebo medzinárodnej organizácii. Žiadosť sa predkladá v slovenskom a anglickom jazyku. Informácie o službe

Prejsť na službu