Ústredný portál verejnej správy

Publikovanie informácií na portáli IUVENTA

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky

Popis služby

Služba sprístupňuje informácie z portálu IUVENTA, primárne sa týkajúce: • mobility mládeže a možnostiach jej podpory • štátnej podpory talentovanej mládeži • štúdia, práci, voľného času pre mládež a mládežníckych pracovníkov • participácií mladých ľudí • platnej legislatívy • dobrovoľníctva mladých ľudí • vzdelávania v oblasti ľudských práv • výskumu mládeže • práce s mládežou a možnostiach jej podpory • služieb IUVENTY, ktoré poskytuje verejnosti

Prejsť na službu