Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadosti o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve SR v zahraničí

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Popis služby

Služba je určená pre občanov Slovenskej republiky v zahraničí. Prostredníctvom služby je možné odoslať žiadosť o vystavenie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky, alebo o zistenie štátneho občianstva Slovenskej republiky príslušnému zastupiteľskému úradu Slovenskej republiky, na ktorom si žiadateľ rezervuje počas pobytu v zahraničí stretnutie pre vybavenie žiadosti. Informácie o službe

Prejsť na službu