Ústredný portál verejnej správy

Zverejňovanie v Obchodnom vestníku, ak ide o konkurzy a reštrukturalizácie - oznámenia správcov

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Popis služby

Koncová služba slúži pre správcov konkurznej podstaty na zasielanie oznámení súvisiacich s konkurzom a reštrukturalizáciou podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na základe zaslaného oznámenia Redakcii Obchodného vestníka a Justičnej revue sú údaje zverejnené v Obchodnom vestníku. Na použitie služby je potrebná registrácia a prihlásenie na špecializovanom portáli Obchodného vestníka, alebo prihlásenie prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom (eID karta). Informácie o službe

Prejsť na službu