Ústredný portál verejnej správy

Poskytnutie datasetov adresných bodov obce alebo časti obce

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba poskytuje získanie datasetu zadefinovanej obce alebo jej časti vo formáte xml, ktorý je doručený do elektronickej schránky na Ústrednom portáli verejnej správy. pre využívanie tejto služby je vyžadované byť držiteľom elektronického občianskeho preukazu, tzv. eID karty, Informácie o službe

Prejsť na službu