Ústredný portál verejnej správy

Technická kontrola vozidla

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Popis služby

On-line prihlasovanie sa občanov na absolvovanie technickej kontroly (podanie žiadosti na vykonanie technickej kontroly). Informácie o službe

Prejsť na službu