Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadosti o vykonanie technickej kontroly vozidla

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Popis služby

Prostredníctvom tejto služby je zabezpečené rozhranie pre podanie žiadosti o vykonanie technickej kontroly vozidla. Žiadosť je po odoslaní zaevidovaná v centrálnej evidencií JISCD, kde je následne možné dohľadať, ktorá stanica technickej kontroly realizovala konkrétnu technickú kontrolu. Zároveň je možné k tejto službe pristupovať prostredníctvom IS podnikateľa cez webovú službu. Informácie o službe

Prejsť na službu