Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadosti o zápis vzniku spravodajskej povinnosti a registračných údajov

Štatistický úrad Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje podať žiadosť o zápis identifikačných a kontaktných údajov subjektu obchodujúceho v rámci EÚ a oznámenie vzniku spravodajskej povinnosti pre zisťovania INTRASTAT-SK do registra subjektov zahraničného obchodu. Služba je dostupná po prihlásení cez eID. Služba nie je spoplatnená. Informácie o službe

Prejsť na službu