Ústredný portál verejnej správy

Publikovanie a získavanie informácií v reálnom čase pre oblasť krízového manažmentu

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Zvyšujúca sa rozšírenosť dostupnosti internetu a mobilného internetu poskytuje pre zložky krízového riadenia potenciálne nový zdroj aktuálnych informácií pre rozhodovanie a koordináciu. Pomocou tejto služby budú môcť pracovníci MVSR a iných relevantných organizácií verejnej správy ako aj občania zdieľať a prezentovať geolokalizované informácie o krízových udalostiach v reálnom čase. Služba umožní rôzne možnosti filtrácie a prezentácie takýchto dát tak, aby s nimi pracovníci krízového štábu vedeli efektívne pracovať. Informácie o službe

Prejsť na službu