Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadosti o vydanie licencie pre realizáciu zahraničnoobchodných transakcií

Finančné riaditeľstvo SR - CEP

Popis služby

Služba umožňuje elektronicky realizovať podanie žiadosti o vydanie licencie pre realizáciu zahraničnoobchodných transakcií. Podanie prebieha vo vytvorení žiadosti na získanie licencie pre realizáciu ZOT. V prípade potreby je pre vytváranú žiadosť možné doplniť informácie / dokumenty o digitalizované podporné dokumenty. Po vytvorení je možné realizovať podanie žiadosti o vydanie licencie pre realizáciu ZOT, resp. podanie požiadavky na založenie prípadu ZOT. V prípade potreby môže realizovať zmenu licencie pre ZOT, alebo podanie opravného prostriedku voči rozhodnutiu o vydaní licencie. Ak vydavateľ licencie požiada o doplnenie, je možné realizovať elektronické podanie dokumentov do IS CEP cez elektronickú podateľňu. Výstupom služby je vydanie licencie pre realizáciu ZOT. Podmienkou pre podávanie elektronických žiadosti je registrácia v CEP. Po prihlásení je možné pracovať v prostredí portálu CEP. Informácie o službe

Prejsť na službu