Ústredný portál verejnej správy

Zverejňovanie oznámenia zriaďovateľa mediačného centra o zmene údajov zverejnených v oznámení o zriadení mediačného centra a/alebo o zmene jeho príloh

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Popis služby

Koncová služba slúži pre zriaďovateľov mediačných centier na zverejnenie oznámení o zmene údajov zverejnených v oznámení o zriadení mediačného centra a/alebo o zmene jeho príloh podľa zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na základe zaslaného oznámenia Redakcii Obchodného vestníka a Justičnej revue sú údaje zverejnené v Obchodnom vestníku. Na použitie služby je potrebná registrácia a prihlásenie na špecializovanom portáli Obchodného vestníka, alebo prihlásenie prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom (eID karta). Informácie o službe

Prejsť na službu