Ústredný portál verejnej správy

Povoľovanie zmeny v užívaní stavby

Mesto Košice (OVM)

Popis služby

Služba umožňuje prihlásenému používateľovi (prihlásenie sa občianskym preukazom s čipom) podať žiadosť na zmenu užívania stavby bez stavebných úprav. Na podanie žiadosti na zmenu užívania stavby bez stavebných úprav je potrebné vyplniť a odoslať elektronický Informácie o službe

Prejsť na službu