Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadosti o zmenu licencie spoločenstva

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje podať žiadosť o zmenu licencie spoločenstva. Ďalšou nevyhnutnou podmienkou, ktorú podnikateľ musí spĺňať, je tzv. odborná spôsobilosť vedúceho dopravy na cestnú osobnú dopravu. Môže ňou disponovať podnikateľ sám, alebo túto spôsobilosť musí mať osoba „previazaná“ s dopravnou spoločnosťou, napr. konateľ, zamestnanec, spoločník (musí vlastniť minimálne 15 % obchodného podielu). Vo všetkých prípadoch je nutné, aby táto osoba bola za vedúceho dopravy vymenovaná menovacím dekrétom. Informácie o službe

Prejsť na službu