Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie číselníkov alebo klasifikácií

Štatistický úrad Slovenskej republiky

Popis služby

Služba „Získanie obsahu číselníka alebo klasifikácie“ sprístupní používateľovi obsah zvoleného číselníka alebo klasifikácie. Pomocou služby je možné prostredníctvom portálového používateľského rozhrania pristúpiť ku každému publikovanému číselníku alebo klasifikácii spravovanej Štatistickým úradom SR. Informácie o službe

Prejsť na službu