Ústredný portál verejnej správy

Publikovanie informácií na portáli informačného systému o výskume, vývoji a inováciách SK CRIS

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje vyhľadať informácie týkajúce sa registra organizácií výskumu a vývoja, výskumných projektov financovaných z verejných zdrojov, registera výskumníkov a výsledkov výskumu a vývoja na Informačnom systéme o výskume, vývoji a inováciách SK CRIS.

Prejsť na službu