Ústredný portál verejnej správy

Zverejňovanie informácií súvisiacich s činnosťou Súdnej rady Slovenskej republiky

Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje zverejňovať informácie o činnosti Súdnej rady SR, najmä informácie o ich zasadnutiach, vrátane zverejnenia zápisníc, uznesení, zvukových záznamov a rôznych stanovísk z týchto zasadnutí. Informácie o službe

Prejsť na službu