Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadosti na registráciu / oznámenie výrobcu zdravotníckych pomôcok v zmysle zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach

Štátny Ústav pre kontrolu liečiv

Popis služby

Služba umožní žiadateľovi o registráciu výrobcu zdravotníckej pomôcky / žiadateľovi o oznámenie o výrobcovi zdravotníckej pomôcky oznámiť Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv povinné údaje podľa § 110 zákona č.362/2011 Z.z. ako aj dobrovoľné údaje. Predmetné informácie je možné poskytnúť prostredníctvom formulára dostupného na web stránke ŠÚKL v listinnej podobe, ako aj plne elektronicky prostredníctvom formulára zverejneného na Ústrednom portáli verejnej správy (slovensko.sk). Pre elektronické podanie na slovensko.sk je nevyhnutné použiť eID (elektronický občiansky preukaz) a KEP (Kvalifikovaný Elektronický Podpis). Informácie o službe

Prejsť na službu