Ústredný portál verejnej správy

Vydanie úradného výpisu (duplikátu) matričného dokladu

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba Vydanie úradného výpisu (duplikátu) matričného dokladu je služba používateľského rozhrania, ktorá umožní občanovi, alebo organizácii VS získať: • výpisy z kníh narodení (rodný list), • výpisy z kníh manželstiev (sobášny list), • výpisy z kníh úmrtí (úmrtný list), • úradné výpisy z osobitnej matriky (rodný, sobášny, úmrtný list). Informácie o službe

Prejsť na službu