Ústredný portál verejnej správy

Registrovanie na portál Finančnej správy

Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63 Banská Bystrica

Popis služby

Služba umožňuje absolvovať proces vedúci k vydaniu prihlasovacích údajov a vytvoreniu osobnej internetovej zóny (ďalej len „OIZ“). Registrácia používateľa portálu finančnej správy (ďalej len „PFS“) je proces, ktorý začína zadaním osobných údajov do registračného formulára a po ich spracovaní portálom a overením na príslušnom daňovom / colnom úrade sa fyzická osoba stáva používateľom elektronických služieb finančnej správy SR. Informácie o službe

Prejsť na službu